X
تبلیغات
رایتل

اینجا لجمن است

مشکل ما با جریان انحرافی

در این باب هیچ نمی گویم فقط می گویم مشکل ما با جریان انحرافی به خاطر کاری است که در مسجد کوفه کردند تا جاییکه از آسمان ها ندا برآمد که : تهدمت والله ارکان الهدی . اگر همین یک نکته درباب مشکل ما با جریان انحرافی به تفصیل بیان شود بهتر از هر دلیلی می تواند باشد . ما زخم خورده های تاریخ ایم که البته با سیدعلی پیمان جانبازی بسته ایم . هر کاری کند این جریان انحرافی عمراً اجازه نخواهیم داد پایشان به مسجد کوفه و دستشان به امیرالمومنین برسد .


پس از خواندن این مطلب باید این نوا را هم گوش کنید