X
تبلیغات
زولا

اینجا لجمن است

۹ دی گذشت

 یک تذکر ویژه :

امسال هم دومین سالروز 9 دی گذشت . به هر حال . اما هنوز صدا و سیمای جمهوری اسلامی جرأت پخش شعارهای اصلی یوم الله 9 دی را ندارد . نمی دانم چرا احساس می کنم روزی این عمل برایمان گران تمام خواهد شد . مگر نه این است که هر مومنی به ایمانش شناخته می شود و هر تظاهراتی به شعارش . پس چرا دست نوشته های مردمی آن یوم الله پخش نمی شود . و آن نگرانی که گفتم را بعداً توضیح خواهم داد . فعلا به همین تذکر اکتفا می کنم و می گذرم . همچنان که 9 دی گذشت . هر سال 9 دی احساس می کنم ، کمی بزرگتر می شوم چون آن روز در خیابان بودم و چه احساس بدی دارند همه ی آن عده ی قلیلی که در آن روز توفیق حضور نداشتند . یعنی که یعنی !


و این یادگاری را داشته باشید