X
تبلیغات
رایتل

اینجا لجمن است

به حال خودمان می خندم !

بلند بلند می خندم عالم بداند ما در برابر آنها کم نمی آوریم که گریه کنیم . ما در برابر کل دنیا ایستادیم و هیچ گریه نکردیم . هیچ نترسیدیم که گریه کنیم . ترسو ابتدا می ترسد سپس می گرید . دشمنان ما خوب می دانند که ما مرد مردیم و از مردن نمی ترسیم و به جای گریه به صورت مرگ می خندیم . این را داخلی ها هم خوب می دانند این روزها کار ما با این آقایان بصیرت باز به گریه که نه به خنده افتاده . ابتدا حسین قدیانی را احضار می کنند ، و خودشان هم در چرایی این کارشان می مانند . سپس هر کس را هم که بخواهد به این کارشان اعتراض و یا انتقادی کند ...

بلند بلند می خندم عالم بداند ما در برابر آنها کم نمی آوریم که گریه کنیم . ما در برابر کل دنیا ایستادیم و هیچ گریه نکردیم . هیچ نترسیدیم که گریه کنیم . ترسو ابتدا می ترسد سپس می گرید . دشمنان ما خوب می دانند که ما مرد مردیم و از مردن نمی ترسیم و به جای گریه به صورت مرگ می خندیم . این را داخلی ها هم خوب می دانند این روزها کار ما با این آقایان بصیرت باز به گریه که نه به خنده افتاده . ابتدا حسین قدیانی را احضار می کنند ، و خودشان هم در چرایی این کارشان می مانند . سپس هر کس را هم که بخواهد به این کارشان اعتراض و یا انتقادی کند می خواهند احضار کنند و از او توضیح بخواهند که چرا در روز عاشورا در دانشگاه تهران از قدیانی که دادگاه احضارش کرده حمایت می کنی (استاد پناهیان را آقای رهبر ، فراکسیون روحانیون مجلس احضار کرده ) . آقایان توضیحی بدهند که بالاخره عدالت به چند من ؟ مهدی لندن نشین را که بیش از یکسال است فرار کرده و همه عالم و آدم (به قول شما ، ما که باور نمی کنیم ) دنبالش هستند را چه کسی حمایت می کند . چه کسی لایق تر از خانواده اش که حمایتش کنند . چرا آنها احضار نمی شوند . شما می خواهید ثابت کنید واقعا هرچه سنگ است برای پای لنگ است . این را خوب بلدیم خودمان . شما توضیح رفتارتان را بدهید . قدیانی را که فیلتر می کنید ، به جرم اینکه نوشته : سران فتنه را اعدام کنید ، آب از آب تکان نمی خورد . دوئل را که حتی این را هم نگفته فیلتر می کنید . بدون هیچ دلیلی . بعد از ما می خواهید که نخندیم . آقایان به کجایمان نخندیم . به چه کارمان نخندیم . ظریفی می خندید ، گفتندش به چه می خندی ؟ گفت به خودم . گفتند چرا به خودت ؟ گفت : کارم از گریه گذشته به آن می خندم . همین .