X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اینجا لجمن است

کوچه عماردر این مدتی که در اراک درس می خواندم و از خیابان منتهی به دانشگاه عبور می کردم این کوچه را حتی یکبار هم ندیده بودم . اما هفته ی قبل که برای آخرین امتحانم که ساعت 8 صبح بود از آنجا عبور می کردم به ناگاه چشمم به نام زیبای این کوچه افتاد . کوچه عمار . اما اینکه چرا در این مدت این یک ترم که البته مدت کمی هم نیست از اینجا عبور می کردم این نام را ندیده بودم . داستان جالبی است این شلوغی های خیابان های شهرهای ما . به یاد آوردم که در این مدت هربار که از این خیابان گذشته ام ، این خیابان را به خلوتی الآن ندیده ام . پس یکی از دلایل اصلی دیده نشدن این نام شلوغی زیاد خیابان بوده است . بماند که خود ما هم بی تقصیر نبوده ایم . این داستانک را نوشتم تا بگویم مواظب خودمان باشیم . وضعیت سیاسی و اجتماعی الآن جامعه ی ما هم دقیقا مصداق همان خیابان شلوغ است . حواسمان باشد در این میانه "عمار" گم نشود . نکند امروز که افراد دلسوز انقلاب این قدر از جریان انحرافی و حضور آنان در عرصه های مختلف تصمیم گیری دستگاه اجرایی کشور سخن می گویند مصداق همان عماری باشد که ما صدایشان را نمی شنویم و در این شلوغ بازار عمرمان آنها را نمی بینیم که در حال گره گشایی هستند . همچنین یکی دیگر از این عماران در این خیابان های شلوغ همین سردار عزیزمان جعفری است که نامش هم عزیز است ! او که امروز از خاتمی می گوید برای ما که از دوران اصلاحات سایه ای در ذهن داریم راه گشاست این روزها .  این چند سطر را نوشتم تا هشداری به خودم داده باشم تا خدای ناکرده از کنار مسائل امروز خودمان راحتِ راحت عبورنکنم !!!