اینجا لجمن است

من غلام قمرم

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگوگفتم این روی فرشته​ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته​ست و بشر هیچ مگو


.
.
.

شعر زیبای دوست عزیزمان مصطفی شاهمردی به مناسبت رحلت امام

آشنایی ز آرزوی غریب
رفت و آرزوی او شد گم
مرد گرمای آسمان آخر
رفت روی دوش این مردم
.
.
.
بخوانید داستان زیبا و آموزنده ی زیر را

رئیس جمهور آمریکا آمده !؟


پایان ترم است و داستانی دارد برای خودش جزوه های دانشجویی و بنده هم که از این قاعده بی بهره نیستم دو روز قبل جهت رونوشت از جزوه ی دوستان دیگر همکلاسی به عکاسی خیابان خودمان رفته بودم . از روی آنکه جزوات زیاد بودند و وقت زیادی هم از من گرفته شد در حین رونوشت گیری اتفاق جالبی افتاد . مرد جوانی با عجله وارد عکاسی شد و از صاحب مغازه ، که سنی حدوداً 50 سال را حداقل داشت ، خواست تا از روی شناسنامه و کارت ملی او هم رونوشت تهیه شود . عکاس هم با پرخاش به مرد و با اشاره دست به سمت من گفت : مگر نمی بینی این آقا از شما زودتر آمده . صبر کن چند لحظه دو نفر دیگر هم در صف هستند . اما مرد که رونوشت ها را برای بیمارستان تهیه می کرد و عجله ی زیادی هم داشت با اصرار از او خواست تا کارش کمی زودتر انجام شود . عکاس 50 ساله ی قصه ی ما این کار را کرد اما بعد از رفتن مرد جوان رو به ما گفت : یارو همچین حرف می زند که انگار رئیس جمهور آمریکا آمده !؟ این جمله ی عکاس مرا به فکر فرو برد و با خودم گفتم عجب مرد بی معرفتی است که این حرف را می زند ؛ رهبر انقلاب خودمان را رها کرده و چسبیده به رئیس جمهور آمریکا . مگر در ذهن این مرد رئیس جمهور آمریکا با ارزش تر از رهبر عزیز خودمان است و هزاران هزار فکر دیگر ... . اما کمی که به چهره ی او و سن از 40 بیشتر او! نظاره کردم به او حق دادم که این حرف را بزند . چرا که ایشان از مرمان نسل اول انقلاب ما هست که دوران حکومت ستم شاهی و تسلط آمریکا بر این مملکت را دیده و این حرفی که زد نیز حتماً از دوران جوانی در ذهن دارد که آن روزها به هر دیکتاتور و زورگویی که می رسیدند و عملاً نمی توانستند جوابش را بدهند پشت سرش می گفتد : انگار رئیس جمهور آمریکا آمده و ... . مگر در طول تاریخ ضرب المثل ها چگونه ساخته می شوند . همه ی ضرب المثل ها وجه تسمیه خاصی دارند که با اتفاق افتادن پیشامد خاصی سخن معروف آن داستان به مثل تبدیل شده است . مهم این است که هر ضرب المثلی اشاره به یک داستان قدیمی و البته واقعی دارد که روزی اتفاق افتاده است . دیکتاتوری آمریکا و حکومت ستم شاهی رژیم طاغوت نیز این مثل را در ذهن 50 ساله های دوران ما تداعی می کند و آن عکاس هم حق داشت که به جای رهبر عزیز خودمان و امام بزرگوارمان رئیس جمهور دیکتاتور آمریکا را مثال بزند . این خود دلیل محکمی بر این جمله ی امام است که فرمود : ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است . این جمله ی ناب را ما با چشم خودمان در همین چندسال اخیر مشاهده کردیم که چگونه خامنه ای عزیز در سال 88 از رأی 40 میلیونی ، تأکید می کنم رأی 40 میلیونی ، ما دفاع کرد و اجازه نداد انقلاب اسلامی ما دست زیاده خواهانی بیفتد که از جمهوری اسلامی ، جمهوری ایرانی بسازند و در روز قدس روزه خواری را باب کنند و انحرافاتی در شعار همیشگی ما یعنی مرگ بر آمریکا ایجاد کنند در 13 آبان و خیمه ی عباس را به آتش بکشند ! و همچنین باز این خامنه ای عزیز بود که در همین قضایای اخیر و عزل و نصب مجدد وزیر اطلاعات به ما قول داد که تا زنده هست اجازه ندهد انحرافی در مسیر حرکت این ملت پیش آید . زیبا فرمود امام عزیز و بزرگوار ما که ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است . و به صورت کلی ولایت فقیه ضد دیکتاتوری و ضد هر انحرافی است . انحراف طلبان داخل بدنه ی اجرایی کشور! خیال خام نکنند که عِرض خود می برند و زحمت ما می دارند . تا خامنه ای هست ما اهل کوفه نیستیم و تا ولایت فقیه است ما هستیم و تا همیشه دست خدا بر سر ماست خامنه ای رهبر ماست .