اینجا لجمن است

آل خلیفه ی ثانی

امروز ما داغدار مردم مظلوم بحرین هستیم . همان شیعیان محرومی که در سکوت خفت بار ملل دنیا و زیر چکمه های آل سعود و آل خلیفه در حال قتل عام اند . شیعه هستند پس باید کتک بخورند . اصلاً ما کتک خوران تاریخ هستیم و امروز آل خلیفه ثابت کردند آل خلیفه ی اول و ثانی اند . همان سگ صفتی که در کوچه های تنگ مدینه جواب مادر سادات را با سیلی داد و این کوچه های تنگ را نوشتم تا کسی نگوید چرا وحدت اسلامی را برهم می زنی . اینجا هیئت مجازی من است و من در هیئت خودم اگر دفاع از مظلومیت مادرم نکنم کجا دفاع کنم و کجا فریاد بزنم وای مادرم ، مادرم ، مادرم . آل خلیفه فرزندان ناپاک همان خلیفه ثانی اند که با سلاح آل سعود و مهر تأیید آل سکوت که ملل متحد جهان باشند بر سینه مردم مظلوم و مسلمان بحرین نشسته اند و خون آنها را می ریزند . سیه باد چهره ی تاریخ و سیه باد چهره ی جعرافیای ملل متحدی که فقط در قتل عام مسلمانان با هم متحدند . و امروز فاطمیه است . و ما ادریک ما الفاطمیه . آن برده ی سیاه پوست صهیونیست ها که اصلاً با ما نیست ! چه می فهمد فاطمیه یعنی چه ؟ فاطمیه پشت مولا را شکست ... فاطمیه خدا هم غرق ماتمه ... مادر من مادر تموم عالمه (بماند) . ما سیلی خوردگان همیشه ی تاریخ هستیم که صبرمان پشت صبر را شکسته و گمنامی مان را از مادرمان به ارث برده ایم . اما با این همه داغ منتظر منتقم فاطمه هستیم . آری آل خلیفه خوب بداند ما منتظر منتقم سیلی خورده ی کوچه های تنگ مدینه ایم بزن ما را . یاران بحرینی ام ، در جهانی که برخی آل سعود را و برخی آل خلیفه را می پرستند و دیگرانی برده ی بنی اسرائیل و آل فرعون شده اند بیا ما محمد و آل محمد را دوست داشته باشیم و صبر کنیم که صبح نزدیک است .