X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اینجا لجمن است

ما همگی متبرک به فحشیم

سلام عزیز دلم ؛ 

لازم نبود مستقیم بفرمایی . بسیجیان مخلصت در لفافه سخن گفتن های شما را به گوش جان می شنوند و می گیرند و عمل می کنند . آقا جان ، عزیز دلم شما امر بفرمایی ما اجرا می کنیم . امروز فرمودی هیچکس نباید به کس دیگری فحاشی کند ، و ما فهمیدیم که روی سخن تان با ماست ، به یاد دستور امیرالمومنین به مالک اشتر در کنار خیمه ی معاویه افتادیم که فرمود : مالک اگر می خواهی علی را زنده ببینی معاویه را نکش و برگرد . آقا جان چشم امروز می فرمایید فحاشی نکنیم چشم ما نمی کنیم آنقدر ولایت پذیر هستیم که اگر فردا بفرمایی دست سران فتنه را ببوسید همین کار را خواهیم کرد مطمئن باش . تو از طرف ما خیالت راحت باشد و به میمنت آنکه نام وبلاگ را بر زبان زیبایتان جاری کردید می نویسم که آقا جان ما در این فضای مجازی آنقدرها هم که می گویند مجازی نیستیم و وجودمان با حقیقت ولایت شما آمیخته است . آقا جان ما هر مطلبی که می نویسیم باید متبرک به چند فحاشی از سوی دشمنان اسلام و انقلاب باشد وگرنه به دلمان نمی نشیند . روزگاری است که با این فحاشی ها زنده ایم و هر مطلبمان که فحشی نداشته باشد مثل این می ماند که وظیفه مان را انجام نداده ایم و کامل دفاع نکرده ایم از ولایت . درباره ی نشست امروزتان هم با خبرگان و اولین جلسه ریاست آیت الله مهدوی کنی باید عرض کنم که : اماما ما اخلاق پیروزی را نگهداشته ایم ای کاش بعضی ها اخلاق شکست را نگهدارند . همین .

امضاء           

فدایی شما        

یکی از ستاره هایتان