X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اینجا لجمن است

۲۲ بهمن ؛ قاهره هستیم

بوی گل سوسن و یاسمن اینبار از مصر وزیدن گرفته و می خواهد تا کاخ نیاوران دیگری را ویران کند و نامبارک ترین دیکتاتور جهان اسلام را به فرجام شاه مخلوع ایران دچار کند . بهمن ماه است و ماه پیروزی خون برشمشیر . امروز مصریانی که بر علیه فرعون زمان شوریده اند از هیچ چیز نباید بترسند و واهمه ای نداشته باشند . امروز آنها تاریخی را مقابل خود دارند که ملت ایران آن را روشن ساخته و در همین بهمن ماه بود که آن نفس قدسی امام روح الله بر مردم ما اثر کرد و آن ...

بوی گل سوسن و یاسمن اینبار از مصر وزیدن گرفته و می خواهد تا کاخ نیاوران دیگری را ویران کند و نامبارک ترین دیکتاتور جهان اسلام را به فرجام شاه مخلوع ایران دچار کند . بهمن ماه است و ماه پیروزی خون برشمشیر . امروز مصریانی که بر علیه فرعون زمان شوریده اند از هیچ چیز نباید بترسند و واهمه ای نداشته باشند . امروز آنها تاریخی را مقابل خود دارند که ملت ایران آن را روشن ساخته و در همین بهمن ماه بود که آن نفس قدسی امام روح الله بر مردم ما اثر کرد و آن انقلابی را کرده اند که امروز سرمشق همه ی ملت های آزاده جهان مخصوصا مسلمانان شده و هرجا قیامی صورت می گیرد همه ی مستکبرین عالم را به یاد بهمن 57 ایران می اندازد که چگونه در عصر بعثت دوباره ی انسانها ، آزادمردان پارسی ندای حسین زمان را شنیدند و لبیک گفتند به امام خود و دیکتاتوری را که استکبار جهانی و صهیونیست جهان خوار برپا داشته بود را آواره کردند . آری اینجا ایران است و دارد الگو ارائه می دهد به جهانیان که بپا خیزید و حرف دل خود ورا بزنید و  تمام فریادهایتان را بر سر استکبار و صهیونیست برآورید که ان الله لا یهدی القوم الظالمین . دولت حسنی مبارک ظلم دیگری نداشت که نکرده باشد و چراغ سبزهایی که او به اسرائیل نشان می داد ، مانند امضایی بود بر همه ی جنایت های رژیم صهیونیستی . امیدی به هدایت حسنی مبارک نیست . مصریان قیام کنید و بعد از بیرون کردن این دیو به دنبال فرشته ای باشید مانند امام روح الله . و ببینید که ملت مقتدر و سربلند ایران اسلامی چگونه 32 سال هست که به کل دنیا "نه" گفته و بر پای خود با عزت و افتخار ایستاده . حتماً شما هم می توانید بایستید . بجنگید ، بجنگید تا فتح و پیروزی نصیب شما شود . 22 بهمن قاهره هستیم . بجنگید . جشن پیروزی گوارای وجودتان .