اینجا لجمن است

"بالاترین" با بصیرت شد

دست بالاترین درد نکنه که دوست داره اینقدر ما آماده باشیم . هر کاری که می کنه برای ما مثل یه رزمایش بزرگ می مونه که ما را آماده تر می کنن برای نبرد پایانی . بالاترین در یک اقدام شنیع سخنان امام خامنه ای در روز اول سفرشان به قم که در آن از امام خمینی تقدیر می کردند و شناسنامه ی انقلاب را که یک شناسنامه ی دینی دارد را برای همه بازگو می کردند با یک تفسیر به رأی زیبایی به نام امام خامنه ای گذاشته است و سعی کرده با این کارش وانمود کند که امام خامنه ای در آنجا از خود تعریف می کند . واقعا دست بالاترین درد نکند که با این بصیرتش ثابت کرد که هیچ فرقی بین امامان خامنه ای و خمینی قائل نیست . بعضی ها یاد بگیرند . راست گفته اند که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد . این کار بالاترین ما را برآن داشت تا همان یک قطعه ی صحبت های امام خامنه ای را برای آنکه تحریفات بالاترین بی اثر شود و نا آگاهان خیال خام ورشان ندارد و خیال خودمان هم از انجام تکلیفمان راحت شود برایتان جدا کنیم و در لجمن منتشر نماییم . 


برای دریافت این فایل کلیک کنید


و این هم متن سخنان امام خامنه ای :

دنیا بدانند این انقلاب، یک انقلاب دینى و مذهبى است؛ هیچ تفسیر به رأیى، هیچ تفسیر مادى‌اى از این انقلاب نمیشود کرد؛ خاستگاهش قم است؛ رهبرش یک فقیه، یک فیلسوف، یک عالم بزرگ، یک روحانى معنوى است. شناسنامه‌ى انقلاب، اینجور در همه‌ى دنیا شناخته شده است. این یک نکته است.