اینجا لجمن است

قرآن ها سوختند ، حکم جهادم کجاست ؟

مردم آمریکا بیش از اندازه آزادند . امروز دیگر مردم آمریکا با دولتشان هیچ فرقی ندارند . امروز قرآن ها را مردم آمریکا آتش زدند . دولتشان حمایت کرد ، تری جونز ، آخوند صهیونیستی تبلیغ کرد ، پلیس آمریکا اقدامی نکرد ، تا مردم آمریکا با این کارشان ثابت کنند که عاقبت خوردن گوشت خوک ، سگ شدن و سرانجام مشروب خواری ، مدفوع خواری است .

***

اما وای به حال ما که در چنین شرایطی مرجع تقلید ما در خطبه های نماز عیدفطرش هنوزدر حال انتقاد از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است و ممد تمدن ما هم در حال نامه نگاری با همتای آمریکایی اش (در گفتگوی تمدن ها) برای آتش نزدن قرآن است .


آقایان نخبه و خواص و آقایان مرجع تقلید ، حکم جهاد مرا کدامیک از شما ها باید امضاء کنید . ما اسلحه بر دوش ، بند پوتینمان محکم ، پیشانی  مان نوشته یازهرا ، پافنگ ! آماده شهادتیم . حکم جهادمان کو ؟


هیچ چیز تغییر نکرده است ما همان فرزندان فتح المبین هستیم . ما از راه ماندگان عملیات الی بیت المقدس هستیم . ما هنوز هم که هنوز هست در راه بیت المقدسیم . آقایان ما آماده ایم ، شما چطور ؟

***

هرکه در بند جهان است بماند بی ما              هرکه پابسته ی خانه است بماند بی ما