X
تبلیغات
رایتل

اینجا لجمن است

کروبی چه قولی به مردم قم داده است ؟!

لجمن : شیخ بی سواد در جدیدترین مصاحبه اش با بی بی سی اتهاماتی را برای چندمین بار به دولت منتخب مردم وارد کرده و بدتر از آنکه این بار همنوا با دوستان آمریکاییش نهاد مقدس سپاه را هم مورد تهاجم قرار داده و بیان کرده که رئیس جمهور فعلی به صورت غیرقانونی و با کودتایی که سپاه درست کرده بود روی کارآمده است !


آقای شیخ بی سواد در این مصاحبه همه ی خدماتی را که سپاه و بسیج در طول سی سال انقلاب اسلامی برای حفظ دستاوردهای این نظام انجام داده و در این راه صدها هزار شهید فدای آن کرده نادیده می گیرد و به راحتی نظام اسلامی و نهاد مقدسی چون سپاه و بسیج را که متعلق به بدنه ی مردمی جامعه است را مورد تهاجم کلمات سخیف خود قرار می دهد .

این مصاحبه مرا یاد خاطره ای از شب اول رجب امسال (89) انداخت که آقای کروبی این شیخ ساده لوح سفری به قم داشتند . فقط جهت یادآوری وبیان نقش سپاه در حفظ جان این شیخ بنده برای اولین بار این خاطره را منتشر می کنم .


تازه از سر کار رسیده بودم و بعد از کمی استراحت ، از طریق یکی از دوستان اطلاع یافتم که آقای شیخ بی سواد برای شرکت در مراسم ختمی به قم آمده . بی درنگ خود را به بیت منتظری (و البته صانعی ) رساندم تا از نزدیک شاهد قضایا باشم . ساعت حدود 7 بعدازظهر بود و نزدیک 200 الی 300 نفر جلوی بیت صانعی مشغول شعار دادن بر علیه این شیخ کودن بودند . شعارها رنگ و بوی تندی داشت .


لجمن : از جمله شعارهای آن روزاین بود :کروبی بی سواد ، عامل دست موساد – مرگ بر کروبی منافق – مزدور آمریکایی ، ما آمدیم کجایی - کروبی بی سواد ، لیاقتت چادر است (که البته با سردادن این شعار بانوان محجبه و انقلابی شهر قم اعتراض کردند که چرا ارزش چادر را پایین می آورید ! )


هرچه آفتاب به سمت مغرب پیش می رفت ، مردم بیشتر و بیشتر جمع می شدند ، و شیخ بی سواد هم که دیگر حتی خانه ی صانعی را برای خود امن نمی دید ، درست مثل موشی که دنبال سوراخی بگردد ، در همان حوالی جابجا می شد . از خانه ی صانعی به حسینیه امام خمینی و از آنجا به منزل آقای منتظری می رفت و پی در پی جا عوض می کرد .


این بازی موش و گربه تا ساعت 12 شب ادامه داشت و جمعیت روبه افزایش بود . حدود یک ساعت بعد که شعارهای مردم تند تر می شد و از حضور این شیخ ساده لوح عصبانی تر می شدند ، شعارها را از خود کروبی به سمت لباس کروبی تغییر دادند .


لجمن : مردم درباره ی لباس کروبی شعار می دادند: کروبی منافق ، خلع لباس گردد – کروبی حیا کن ، این لباس را رها کن - کروبی لباس را در بیار برو – و یا در جای دیگری شعار می دادند : عمامه ی کروبی حق مسلم ماست .


 به هرحال اینجا شهر قم بود و مهد علم و تهجد و فقاهت . و تحمل نفاق این مزدور با لباس مقدس روحانیت برای مردمی که سالیان سال این لباس را بر تن آیات عظامی چون بهجت ، تبریزی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، مشکینی و ... ، دیده بودند بسیار سخت بود .

کار که به اینجا رسید کروبی تصمیم گرفت خود را در اختیار نیروهای سپاه قرار دهد ، تا حداقل این عزیزان جان او را نجات دهند . با توجه به این که کروبی دست نیروهای سپاه بود اما مردم باز به شعارهای خود ادامه می دادند تا وقتیکه فرمانده سپاه قم آقای جباری به میان جمعیت آمد و بعد از دعوت مردم به آرامش و برای اینکه خدای ناکرده پیراهن عثمانی برای نظام در این جریان درست نشود ، از آنان تقاضا کرد تا محل را ترک کنند و اجازه دهند این بدبخت از اینجا خارج بشود .


اما مردم که با این سخنان فرمانده سپاه اقناع نشدند دو مطلب را از ایشان درخواست کردند : یکی اینکه آقای کروبی قول بدهد دیگر به قم نیاید و دیگر اینکه او را خلع لباس کرده و سپس اجازه ی خروج از قم را به او بدهند .


فرمانده سپاه مورد اول را پذیرفت اما برای حفظ حرمت این لباس مقدس مورد دوم را نپذیرفت و همین مسأله باعث شد تا اجتماع مردم تا ساعت 4 صبح طول بکشد و نیروهای سپاه و اطلاعات به سختی و با فضاحت کامل این روحانی نمای بی سواد را از قم فراری دادند .


لجمن : آقای شیخ بی سواد ! یادت نرود که تو غیر از لباس و جانت حتی شکل ظاهری صورتت را نیز مدیون بچه های سپاه هستی که اگر آن شب پاسداران نبودند ، مردم قم غیر از اینکه لباست را از تنت خارج می کردند ، پوزه ی زشتت را نیز در دهانت خُرد می کردند تا دیگر نتوانی حتی با بی بی سی هم مصاحبه کنی .


دوباره لجمن : آقای شیخ ساده لوح ! به تو پیشنهاد می کنم همینطور به ساده لوحی خود ادامه بده . با بی بی سی ، سی ان ان ، فاکس نیوز ،  صدای آمریکا ، شبکه پنج فرانسه ، انگلیس ، آلمان ، ایتالیا ، هلند و اگر باز راضی نشدی با شبکه ی دوم کره ی ماه ! مصاحبه کن و همینطور هر غلطی خواستی بکن ، فقط قولی که به مردم قم دادی را فراموش نکن .  که اگر یک بار دیگر بعد از این مصاحبه هایت تو را در قم ببینیم این بار کمترین چیزی که از تو خواهیم گرفت لباس روحانیتت است !